Some Swing Hcm Hn Nt
Man, 32y
32 years old, Man
933

Đây là kênh chính thức của nhóm SOME SWING HCM HN NT.
Nơi sẽ đăng tải các Video của nhóm mỗi lần tổ chức buổi offline Some Swing
Cả nhà bấm nút đăng ký hoặc nút kết bạn để mỗi khi có video mới thì sẽ được thông báo
Chân thành cảm ơn mọi người ủng hộ nhóm SOME SWING HCM HN NT
+