Em Zaidzin
Man
Man
11

em đang tìm chị nuôi cho thằng cờ..u..cu. chị 2 nào đi ngang mở lòng thương cho em nó thì kb số zalo +855 976 chín bốn 8 984 để chim có ngày được ăn no nhé.
+