Botdam1995
Gay man, 27y
27 years old, Gay man
5.4k

Bot dâm sn95 đang tìm 1 tình yêu đích thực chứ không phải là tìm tình dục,nhưng cuộc sống của mình không thể thiếu sex.Cực kì ghét tình 1 đêm,bisex hay str8 muốn tìm gay để thỏa mãn~Hòa đồng vuj vẻ và có phần hơi nhiều chuyện~
+